Opdrachtgever. gemeente Bronckhorst & werkgroep Vitale Kernen Steenderen.

Vraag. Er ligt een visie in de vorm van een Wensenboek deze willen we vertalen naar een plan om uit te voeren.

Proces. Vitale Kernen is een bijzonder proces. De gemeente geeft een werkgroep van inwoners, ondernemers en ambtenaren ruimte om het proces naar eigen inzicht in te richten. Procesmakers begeleidt de werkgroep.
Het Wensenboek is de gezamenlijk opgestelde visie voor de vitale kern Steenderen en kwam in 2018 gereed. De werkgroep selecteerde Goudappel Coffeng en Kunstenaars Alfons ter Avest en Marcel Smink om de wens van een aantrekkelijk verblijfsdorp uit te werken naar een Dorpsplan.

Resultaat. Het Dorpsplan is in oktober 2019 gepresenteerd aan de inwoners van Steenderen en vervolgens aangeboden aan B&W en gemeenteraad van Bronckhorst.
De start was een grondige analyse van Steenderen en omgeving: verkeerskundig, stedenbouwkundig, landschappelijk als historisch. Deze analyse is vertaald naar een dorpsvisie, welke breed besproken werd tijdens de eerste dorpsavond. Vervolgens is de visie verder uitgewerkt tot een Dorpsplan en zijn er projecten benoemd. Dit is besproken tijdens de tweede brede dorpsavond. Hier hebben bewoners kunnen reageren op het Dorpsplan en heeft het dorp gezamenlijk een top 5 van gewenste projecten samengesteld.