Helpt bij participatie

Met inwoners, collega's en partners aan de slag

Case

Ondersteboven Bekeken

De vraag van de opdrachtgever

‘Hoe kunnen we talent boeien en binden voor een carrière in de bouw?’, is misschien wel de meest gestelde vraag in de bouwsector op dit moment.  Daarnaast zien organisaties dat er kwaliteiten nodig zijn als flexibiliteit, ondernemerschap en samenwerken om als organisatie mee te kunnen bewegen met de continue veranderende markt en maatschappij. Ook de Bouwagenda ziet deze opgave: “Wat betekent het voor de competenties en het profiel van de werknemer van de toekomst om het huis of de brug van de toekomst te bouwen?”

De oplossing van Procesmakers

Procesmakers ontwierp voor Stichting Pioneering het traject ‘Ondersteboven Bekeken’. Onderwerpen als generatieleren, kennisuitwisseling en ketenintegratie staan centraal en leveren een bijdrage aan het boeien van medewerkers, hun persoonlijke ontwikkeling en het scherp houden van organisaties.

Wat is Ondersteboven Bekeken?

Bij Ondersteboven Bekeken maken directeuren een dag plaats voor een young professional uit een andere organisatie. Na de uitwisseling volgen drie ontwikkelbijeenkomsten waarbij alle deelnemende directeuren en young professionals elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Deelnemers houden gedurende het traject tips voor hun eigen ontwikkeling bij en geven (ongevraagd) advies aan de deelnemende organisaties. Iedere organisatie ontvangt aan het eind van het traject een video met een organisatie-advies. Hopelijk helpt dat om de inzichten uit Ondersteboven Bekeken ook verder te brengen in hun eigen organisatie.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn organisaties en mensen op zoek naar creatieve en vernieuwende manieren om in contact te komen met inwoners, partners en collega’s.

Het liefst werken we samen met mensen die begrijpen dat betrokkenheid vragen samen gaat met betrokken zijn.