Opdrachtgever. gemeente Bronckhorst & werkgroep Vitale Kernen Steenderen.

Vraag. De gemeente Bronckhorst initieerde succesvol ondernemersfondsen in haar grote kernen. De ontstane energie benutte zij om in samenwerking met inwonersvertegenwoordigers werk te maken van een vitale dorpskern. Zo ook in Steenderen.

Proces. Vitale Kernen is een bijzonder proces. De gemeente geeft een werkgroep van inwoners, ondernemers en ambtenaren ruimte om het proces naar eigen inzicht in te richten. Procesmakers begeleidt de werkgroep.
Het Wensenboek is de gezamenlijk opgestelde visie voor de vitale kern Steenderen en beschrijft 4 thema’s en Bureau Vitaal; het vehikel om continu te werken aan levendigheid in het dorp. Het Wensenboek werd in samen spraak met de overige inwoners gemaakt in diverse bijeenkomsten.

Resultaat. Het Wensenboek van Steenderen staat online en is voorzien van een Actiekaart, zodat wensen ook daadwerkelijk kunnen worden waargemaakt. De gemeenteraad van Bronckhorst erkent het Wensenboek als instrument bij het nemen van besluiten over de kern van Steenderen.

Illustraties: Pamela van den Berg.