Samenwerken aan en in Arnhemse wijken: Geitenkamp en Immerloo

Opdrachtgevers. gemeente Arnhem en corporaties Volkshuisvesting, Portaal en Vivare. Vraag. In de prestatieafspraken tussen deze partners is beschreven dat elke wijk een wijkvisie krijgt. Hoewel een wijkvisie… dat is niet concreet genoeg. De uitvraag is uiteindelijk een handelingskader voor de wijk Geitenkamp en de wijken Immerloo II en ’t Duifje. Resultaat. Het handelingskader voor de […]