Vol van Leegstand: inspiratie voor binnensteden

OpdrachtgeverStadsbeweging

De vraag van de opdrachtgever

“Er zijn zoveel initiatieven om leegstand tegen te gaan. Kunnen jullie die eens ter inspiratie in beeld brengen?” (Björn Edelenbos)

De oplossing van Procesmakers

Procesmakers bedacht dat het mooi zou zijn als er aan het eind van het project niet alleen een magazine met initiatieven zou zijn. We zagen een levend netwerk voor ons van centrummanagers die uitwisselen en elkaar versterken.
We interviewden 12 centrummanagers in duo’s. Zo leerden zij elkaar(s projecten) kennen. Inmiddels vormen zij een actief netwerk.
Uit de duo-interviews volgden 15 interviews met initiatiefnemers van projecten die een bijdrage leveren aan het oplossen van leegstand in de binnenstad. Die projecten werden uitgewerkt tot het magazine ‘Vol van Leegstand’.