Reisbureau Kijk’38

OpdrachtgeverGemeente Zwartewaterland

De vraag van de opdrachtgever

“We willen graag inwoners en partners betrekken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie én een toekomstperspectief sociaal domein. Hoe doen we dat?”

De oplossing van Procesmakers

Reisbureau Kijk’38! is het instrument dat Procesmakers voor gemeente Zwartewaterland ontwerpt en inzet om de benodigde input te verzamelen. Het Reisbureau popt zo’n 20 keer op in de gemeente en heeft 10 favoriete reisbestemmingen (bijvoorbeeld duurzaamheid, gezonde leefomgeving of veiligheid). Naar aanleiding van die bestemmingen ontdekken we wat belangrijk is voor inwoners en partners om een toekomstbestendig Zwartewaterland te hebben.

Nadat met we met het reisbureau een hele diverse vertegenwoordiging van mensen uit Zwartewaterland hebben benaderd, voeren we met (sociale) partners verdiepende gesprekken op een aantal thema’s. En in het najaar volgen nog 24-uurs sessies om een aantal reisbestemmingen uit te werken.