Meedoen!: uitvoeringsplan met partners sociaal domein

OpdrachtgeverGemeente Rheden

De vraag van de opdrachtgever

“In 2016 hielp Procesmakers ons met de totstandkoming van een gedragen Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein.
We zijn nu toe aan de volgende stap: een uitvoeringsplan en een programmabegroting Sociaal Domein die we samen met partners en inwoners ontwikkelen. Willen jullie ons hierbij weer helpen?” (Maarten van Klaveren, programmamanager)

De oplossing van Procesmakers

Natuurlijk stelde Procesmakers niet letterlijk de (abstracte) vraag ‘Wil je ons helpen met een uitvoeringsplan en programmabegroting sociaal domein?’

We haalden in 7 gesprekken op welke kansen, struikelblokken en oplossingen partners zien op het vlak van eenzaamheid, vitaliteit, vrijwilligers, passend werk, signalering & hulpverlening, eigen regie en sport, cultuur & sociale activiteiten.

De basis voor elk gesprek was een mini-interview dat iedere gespreksdeelnemer had gehouden met een inwoner uit gemeente Rheden.

In een dynamische slotbijeenkomst werden verbindingen tussen alle gespreksdeelnemers gelegd en werden de opbrengsten teruggekoppeld.

Door dit proces is een ‘levende sociale kaart’, een uitvoeringsplan en programmabegroting ontstaan met behulp van inwoners en organisaties. Bovendien ontstond er veel bijvangst in de vorm van nieuwe verbindingen en samenwerking tussen mensen die elkaar niet kenden.