Naar Buiten in Beinum

OpdrachtgeverBuro Ontwerp en Omgeving

De vraag van de opdrachtgever

Gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en IJssel willen via bewonersparticipatie in beeld krijgen waar de wensen en de knelpunten van de bewoners liggen ten aanzien van het groen, spelen, bewegen en water.
Kan Procesmakers Buro Ontwerp en Omgeving helpen om daar een proces voor te organiseren en begeleiden?

De oplossing van Procesmakers

Procesmakers werd onderdeel van het team van gemeente, waterschap en Ontwerp en Omgeving. We nodigden ieder huishouden in Beinum persoonlijk uit voor Naar Buiten in Beinum op 23 maart. Op die dag analyseerden bewoners hun eigen wijk, deelden ze inspiratie en schetsten met landschapsarchitecten van Ontwerp en Omgeving aan een nieuw ontwerp voor groen, spelen, water en bewegen.

Op 14 maart organiseerden we een workshop met kinderen van de lokale basisschool, om zo input van jonge mensen op te halen.

Buro Ontwerp en Omgeving werkt alle opbrengsten uit in een schets die, na goedkeuring van bewoners, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.