Input Meerjarenbeleid Sociaal Domein

OpdrachtgeverGemeente Rheden

De vraag van de opdrachtgever

“Hoe betrekken wij onze partners bij de totstandkoming van een beleidskader in het sociaal domein?” (Maarten van Klaveren)

De oplossing van Procesmakers

Procesmakers organiseerde een 8-delige geesprekkenreeks met in totaal 76 partners uit 45 organisaties. Niet de gemeente, maar juist de gesprekspartners bepaalden de agenda van de gesprekken. Uitnodigen, faciliteren en verslagleggen, Procesmakers draaide er haar hand niet voor om.

Tijdens de terugkoppelingsbijeenkomst werd het concept beleidskader gedeeld met alle betrokkenen en belangstellenden. Die bijeenkomst werd ondersteund door improvisatietheater van ImproBattle.

“Partners en inwoners betrekken doe je zo!
Niets dan lof kan ik melden. Alle complimenten voor het meedenken, meewerken, organiseren en begeleiden. Inwoners, partners, bestuur en organisatie tonen zich zonder uitzondering zeer positief over het resultaat.”

Maarten van Klaveren – MJBK Sociaal Domein Gemeente Rheden