De Kattenberg op

OpdrachtgeverGemeente Aalten

De vraag van de opdrachtgever

“Gemeente Aalten wil een gebiedsvisie voor de Kattenberg ontwikkelen. Hoe komen we tot een gezamenlijke opgave en samenwerking met de door ons beoogde partijen?” (Annette van Straten)

De oplossing van Procesmakers

Procesmakers benaderde vastgoedeigenaren, bewoners en huurders. Tijdens een eerste bijeenkomst ontdekten we wat er op de Kattenberg speelt en polsten we of er bij lokale betrokkenen een voedingsbodem was om gezamenlijk een visie te ontwikkelen.
De voedingsbodem was er, en er volgden pandgesprekken en ontwerprondes.  Het eindresultaat is een gebiedsvisie die in co-creatie tot stand is gekomen in de vorm van ‘Toekomstbeeld Kattenberg’.

Procesmakers werkte samen Buro Ontwerp en Omgeving en Architecten_Lab, zodat gesprekken ook daadwerkelijk in beeld werden gevangen.