Borne Schoolt Om: leegstaande school van betekenis voor de buurt

OpdrachtgeverGoossen te Pas

De vraag van de opdrachtgever

Gemeente Borne schreef een prijsvraag uit voor de herbestemming van een leegstaande basisschool. Goossen te Pas wilde meedoen met die inschrijving en vroeg Procesmakers: “Willen jullie ons team versterken door te zorgen voor participatie met de buurt bij de ontwikkeling van ons plan?” (Tjerk Prinsse)

De oplossing van Procesmakers

Op een zonnige dag op het schoolplein vroegen we kinderen, ouders en buren hoe zij de school het liefst zouden zien. Wat betekent de school voor hun buurt, nu en in de toekomst? Na de middag op het plein hielden we contact met de buurt. Zo werden ze vanaf het eerste moment betrokken bij de ontwikkeling van het plan dat werd geselecteerd voor de finale.