24uur van de Transformatiecarrousel

OpdrachtgeverGemeente 's Hertogenbosch, Zayaz en Brabantwonen

De vraag van de opdrachtgever

Gemeente en corporaties zitten bij elkaar om te onderzoeken of verschillende opgaven die spelen op het vlak van woningmarkt en duurzaamheid in Den Bosch met elkaar verbonden kunnen worden, waardoor er andere oplossingen mogelijk zijn.

Het vermoeden is dat we in ‘s-Hertogenbosch tot betere oplossingen komen als er relaties worden gelegd tussen de duurzaamheids- en de woningmarktvraagstukken, en er daarin meer samengewerkt wordt tussen organisaties.

Aan Verhalensmederij (i.s.m. Procesmakers) de vraag  dit proces in de stad te starten middels een ’24 uur van…’ (Tim Cools, gemeente ‘s Hertogenbosch)

De oplossing van Procesmakers

In werkelijk 24 uur is door mensen van de gemeente, corporaties en partners in de stad gewerkt naar integrale oplossingen. Ruimte om vaart te maken, om werkelijk de diepgang op te zoeken waar dat nodig is en om met alle betrokken partners kennis te maken en te werken is volop benut. Er werd geen tijd verspild. 24 uur creativiteit, hard werken, goed eten, weinig slapen en lol maken leverden 5 mogelijke en integrale oplossingsrichtingen voor het complexe vraagstuk. Ter afsluiting werden deze idee gepresenteerd aan een groter publiek om zo verder uitwerking en realisatie te borgen.